Rechter kent arbeidsongeschiktheidsuitkering toe aan EHS-slachtoffer in Spanje

“Veel elektrogevoeligen leiden een treurig bestaan”

 

Vertaald uit het Spaans. Origineel in Farodevigo.

Zie ook filmpjes op Youtube.

Minerva Palomar (Madrid, 1969) is de eerste Spaanse die een gerechtelijke erkenning heeft ontvangen van haar blijvende invaliditeit t.g.v. elektromagnetische overgevoeligheid.

door Regueiro Susana – In de gemeente Pontevedra staan 120 antennes voor mobiele telefonie, en vele Wi-Fi-antennes op verschillende openbare plaatsen. Een elektrisch onderstation bij de Ponte Sampaio, hoogspanningslijnen… Dit maakt het leven erg moeilijk voor mensen zoals Minerva Palomar, ondanks haar sluier, jas en broeken die haar beschermen tegen radiofrequente straling. Haar zaak diende als uitgangspunt gisteravond bij de bespreking door milieuvereniging APDR waarin de risico’s van elektromagnetische vervuiling en strengere limieten ter tafel kwamen.

Wat is elektrogevoeligheid?

-Een serie van symptomen die worden geassocieerd met de blootstelling aan elektromagnetische velden, van hoge of lage frequentie.

Hoe ontdekte je dat je elektrogevoelig bent?

-Ik voelde me erg ziek. In het begin wist ik niet wat me overkwam, het ging gewoon heel slecht met mij, men bracht mij naar de dokter omdat ik niet kon staan of lopen. De symptomen waaraan ik lijd als ik blootgesteld wordt: hoofdpijn, sterk vermoeid, verward gevoel, malaise, misselijkheid, en geheugenverlies. Maar er bestaan vele gradaties, er zijn mensen die alleen last hebben van pijn of vermoeidheid, of ‘brain fog’ (concentratieproblemen). Voor mij was het een wonder om te ontdekken dat elektromagnetische straling de oorzaak was, en na afschermen en vermijden hervond ik de kracht om weer helder te denken, mijn hersenen herstelden.

Wanneer heb je de symptomen?

In 1996, na de zomer, kon ik opeens niet meer uit bed komen. In het begin kon ik zelfs niet beschrijven wat me overkwam, het ging van nul tot honderd, ik was gewoon erg bang en wist niet wat er gebeurde.

Was je bijzonder blootgesteld aan RF (radiofrequente) straling?

Uiteindelijk ontdekte ik, jaren later, denkend over de seizoenen die goed of zeer slecht waren, dat het te maken had met de huizen waarin ik woonde. Stonden de huizen in de buurt van antennes, dan had ik last. Mijn klachten begonnen na de plaatsing van een antenne bij mijn eerste huis, en de antenne staat er nog steeds.

Zijn artsen bekend zijn met deze overgevoeligheid?

Nee, helaas niet in Spanje, je wordt behandeld met medicijnen en het wordt van kwaad tot erger ….

Je bent de eerste persoon die door de rechter een arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg toegewezen vanwege EHS’.

-Eigenlijk kon ik sinds de gezondheidsproblemen begonnen niet meer werken. Ik heb het geluk gehad dat ik niet op straat hoef te slapen onder een brug. Veel mensen met hetzelfde probleem moeten in treurige omstandigheden leven. Het is een dramatische situatie, en als het aan de grote mobiele-telefonie-bedrijven ligt, zouden ze me gewoon voor dood laten liggen. De conventionele geneeskunde heeft totaal geen antwoorden. Mijn strijd is zwaar, en het was een zeer slecht jaar, met de uitbreiding van Wi-Fi en draadloze huistelefoons… En ik wist dat het onmogelijk was om acht uur door te brengen in een bestraalde omgeving, dus ik begon de strijd om erkenning van mijn gezondheidsprobleem.

Dat zal niet makkelijk zijn, met het dagelijks leven in het algemeen…

Nee, nu moet ik naar mijn huis, en mijn lieve buren spannen zich in om geen draadloze apparatuur te gebruiken, maar er zijn altijd wel weer onverdachte bronnen, bijvoorbeeld draadloze babyfoons die mensen nodig hebben, en ik begrijp het wel, maar het geeft een niveau van straling af waarmee ik kan niet leven. Tenzij u een alternatief weet, apparaten die de straling verminderen met 90%, als ik dat kan vinden want er is niemand in Spanje die dat weet. Elke dag loop ik tegen de muur word ik ermee geconfronteerd dat ik hier niet meer kan leven.

Wat voor soort stoffen draag je?

-Beschermende stoffen die RF afschermen, in eerste instantie voor het leger gemaakt, deze houden de radiogolven tegen, en ik heb dat absoluut nodig, want dan heb ik meer energie en ben meer beschermd, maar alles is relatief: overal wordt de straling dagelijks sterker en aan het eind is er op geen enkele locaties nog een gemakkelijke bescherming.

Welke preventieve maatregelen kunnen niet-elektrogevoelige personen nemen?

-Normale mensen kunnen preventieve maatregelen nemen. Om minder risico te lopen dat de straling op termijn zijn tol zal eisen van het lichaam, zou ik aanraden om geen draadloze huistelefoons in huis te nemen (die straalt 24 uur), dus bij voorkeur allen bedrade huistelefoons te nemen of eco-dect telefoons. Voor wat betreft de wi-fi? Bij voorkeur bekabeld op het internet werken met netwerkkabel. Als iemand woont tegenover een zendmast voor mobiele telefonie en symptomen heeft die kunnen worden geassocieerd met blootstelling moet men voor zichzelf een afscherming regelen. Ik ken mensen die al gezondheidsproblemen hebben opgelopen en daarom hun huis hebben afgeschermd of tijdelijk uit hun huis zijn gegaan, maar dat moet natuurlijk uitsluitend gezien moeten worden als noodoplossing.