Soorten elektromagnetische velden

EHS kan verdeeld worden in drie groepen:

  • Gevoeligen voor laagfrequente EMV (elektrisch en magnetische velden)
  • Gevoeligen voor hoogfrequente EMV
  • Gevoeligen voor hoog- en laagfrequente EMV

Belangrijk is om snel in te grijpen wanneer men merkt gevoeliger te worden voor EMV. Het kan namelijk zijn dat iemand alleen gevoelig is voor laagfrequente velden maar dat later ook voor hoogfrequente velden wordt, of andersom, puur door het feit dat er niet op tijd is ingegrepen.

Om EMV in kaart te brengen en hierdoor inzicht te krijgen en de problematiek aan te kunnen pakken is het noodzakelijk de voornaamste elektromagnetische velden, de groepen, te kennen.

Deze zijn te verdelen in:

  • Laagfrequente velden (elektrische wisselvelden en magnetische wisselvelden)
  • Hoogfrequente velden

Zoals te zien, zijn de laagfrequente velden onder te verdelen in elektrische en magnetische wisselvelden. Laagfrequente velden ontstaan door elektrische wisselstroom. Alle elektrische apparaten en snoeren geven deze laagfrequente velden af als ze op het elektriciteitsnet zijn aangesloten of op een accu functioneren. De elektrische wisselvelden bevinden zich binnen en rondom het apparaat en de snoeren. De sterkte van het veld is het hoogst dichtbij de bron en neemt snel af naarmate de afstand groter wordt. De sterkte van het veld wordt uitgedrukt in volt per meter (V/m).

Waar zich een elektrisch wisselveld bevindt ontstaat automatisch een magnetisch wisselveld. Als bijvoorbeeld een stofzuiger wordt aangesloten op het elektriciteitsnet dan loopt er een elektrische wisselveld van het net door het snoer naar de stofzuiger, daar omheen ontstaat het magnetische wisselveld. Ook hier is de sterkte van het veld het hoogst dicht bij de bron en neemt snel af naarmate de afstand groter wordt. De sterkte van dit veld wordt uitgedrukt in nanotesla (nT).

Hoogfrequente velden worden voornamelijk gecreëerd door digitale zenders als gsm- en UMTS masten, C2000 (politie- en hulpdiensten), bluetooth, wifi, microgolven (magnetron), radars, maar ook apparaten, televisie en radio. Uiteraard ook alle apparaten die communiceren via de zenders zoals mobiele telefoons, DECT (mobiele huistelefoons), en andere draadloze apparatuur. De sterkte van het veld is het hoogst bij de bron en neemt snel af naarmate de afstand groter wordt. De sterkte van het veld wordt uitgedrukt in microwatt per vierkante meter (µW/m²).