Meten en richtwaarden

Er zijn in de handel eenvoudige veldmeters, van Gigahertz Solutions, te koop waar deze waarden mee kunnen worden gemeten. Eén voor de hoogfrequente en één voor de laagfrequente velden. Het is een kwestie van de meter aanzetten, en de waarde van de plek waar de meter zich bevindt verschijnt op de display.

De internationale standaard van bouwbiologen inzake de richtlijnen van de EMV zijn hieronder weergegeven. Deze richtwaarden zijn vastgesteld op basis van de waarden waarvan de mens geen hinder ondervindt en op een gezonde manier kan functioneren.

Laagfrequente velden Eenheid Geen anomalie* Zwakke anomalie Sterke anomalie Extreme anomalie
Electrische wisselvelden V/m ˂1 1-5 5-50 ˃50
Magnetische wisselvelden nT ˂20 20-100 100-500 ˃500
Hoogfrequente velden
Elektromagnetische wisselvelden (gepulst) µW/m² ˂0,1 0,1-10 10-1000 ˃1000

Bron: Richtwaarden uit de Standaard Bouwbiologische Meettechniek (SBM 2008)

*Anomalie = afwijking van de norm

Om een indruk te krijgen van het verschil tussen de richtwaarden van de bouwbiologen en de World Health Organisation (WHO) hieronder de tabel met de grenswaarden van de WHO.

Laagfrequente velden Eenheid Grenswaarden
Elektrische wisselvelden V/m 5.000
Magnetische wisselvelden nT 100.000
Hoogfrequente velden
Elektromagnetische wisselvelden (gepulst) µW/m² 2-10 miljoen

Wanneer men voor langere tijd is blootgesteld aan waarden boven de bouwbiologische richtwaarden kunnen gezondheidsklachten ontstaan of kan de elektrogevoeligheid zich verdiepen. Apparaten waar men voorheen zonder problemen mee kon werken kunnen nu nog maar enige tijd of zelfs niet meer worden gebruikt.

Nu lijkt het wellicht te ambitieus om de richtwaarden te willen behalen in je omgeving (huis, kantoor, etc.), maar dit is te realiseren terwijl je gewoon gebruik kunt blijven maken van de elektronische apparatuur zoals de computer, tv, verlichting en andere elektronische apparaten. De waardes dicht bij de apparaten zijn wel vaak hoog, maar men zit meestal op de gebruikelijke afstand, waardoor de waarden acceptabel zijn. Over het algemeen kan de formule voor stralingsbelasting inzicht geven. Deze luidt:

Stralingsbelasting = Stralingsintensiteit x Tijdsduur x Afstand

Het gaat hier niet om de uitkomst, maar om het feit dat deze drie pijlers belangrijk zijn. Hoe hoger de stralingsintensiteit, hoe langer de duur van de blootstelling en hoe kleiner de afstand is ten opzichte van de bron, hoe schadelijker het is. Maar wanneer men bijvoorbeeld op grote afstand zit, waar de intensiteit veel lager is, kan men weer veel langer blootgesteld zijn aan de EMV zonder klachten te ervaren.

Met enige begeleiding van een bouwbioloog of expert op het gebied van EMV is het mogelijk je eigen omgeving zo in te richten waardoor je hier vitaal en gezond kunt functioneren.