Wat is elektrogevoeligheid

De afkorting EHS staat voor elektrohypersensitiviteit. Dit geeft aan dat iemand gevoelig is voor elektromagnetische velden (EMV) en daar klachten door kan krijgen of er ziek van kan worden. Volgens een recente schatting is 3% van de Europese bevolking (tussen de 19 en 81 jaar) gevoelig voor EMV. De Zweedse nationale dienst voor gezondheid en welzijn heeft dit in 2009 naar buiten gebracht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. Ook zijn er andere onderzoeken waar geschat wordt dat het aantal elektrogevoeligen in de toekomst kan oplopen tot 40% wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen.

Er zijn mensen die hun gevoeligheid voor EMV vroegtijdig opmerken. Vaker komt het voor dat de gevoeligheid zich langzaam opbouwt waardoor het niet opvalt wat de oorzaak van de klachten is. Pas als men zich er bewust van wordt en de gevoeligheid gaat testen wordt het duidelijk. Omdat EHS nog niet algemeen bekend is komt het helaas regelmatig voor dat mensen er pas achter komen als de symptomen zich jarenlang hebben uitgebreid en verergerd. Op een gegeven moment zijn de klachten zo hevig dat je er niet meer omheen kunt. Het gaat door merg en been. Net zoals je snel genoeg merkt dat je niet te dicht bij vuur moet komen omdat je jezelf dan brandt. Je voelt je niet alleen beroerd tijdens de blootstelling maar vooral daarna en het kan uren tot dagen duren voordat je er weer van bent hersteld, al naar gelang de blootstellingsintensiteit, blootstellingsduur en de gevoeligheid voor de EMV. Eerst kon je de EMV nog redelijk verdragen, later is het zo belastend dat blootstelling geen optie meer is.

Interessant is het feit dat veel EHS-ers, ondanks dat ze weten waar ze de klachten door krijgen, toch vaak de situatie onderschatten, totdat ze weer een paar dagen kunnen herstellen van de blootstelling aan EMV. Wanneer het lichaam zich heeft hersteld en men zich hierdoor goed voelt, lijkt het of alles weer mogelijk is, maar dat blijkt niet het geval. Blootstelling aan de EMV zorgt voor dezelfde terugslag en wellicht nog een stapje heviger.

Dit geeft wel aan hoe lastig het is te bevatten dat de onzichtbare EMV je deze schade kan toebrengen. Zelfs iemand die weet wat zijn klachten veroorzaakt, zich realiseert welke apparatuur de velden verspreiden, keer op keer de klachten ervaart, heeft toch de neiging het te bagatelliseren.

Dit verklaart ook hoe moeilijk het is voor iemand die helemaal geen EHS klachten ervaart, om in te zien dat EMV die symptomen kan veroorzaken. Laat staan de ernst hiervan en het belang van de EHS-er om deze EMV te vermijden. Dit kan van beide kanten behoorlijke weerstand oproepen.

Wat betreft de vatbaarheid voor EHS lijkt het er op dat gevoeligere mensen (hoog sensitiviteit) de EMV eerder opmerken of er last van kunnen krijgen. De exacte reden waarom iemand meer of minder gevoelig is voor EMV is nog niet bekend. Wel ligt voor de hand dat EMV voor niemand gezond is.

Er zijn veel symptomen die veroorzaakt kunnen worden door EMV. Per persoon is het verschillend welke symptomen iemand krijgt. Wel is het zo dat altijd dezelfde soort klachten terugkeren bij dezelfde persoon na blootstelling aan EMV. Zo heeft de een altijd last van uitslag of hoofdpijn, terwijl de ander duizelig wordt of concentratieproblemen krijgt. Ook is het zo dat wanneer er niets wordt gedaan aan de klachten, men meerdere symptomen kan krijgen en de klachten verergeren.

Het is verleidelijk om de EMV niet als oorzaak van uw klachten te zien. Vaak zullen de eerste klachten zich openbaren bij uw zwakke plek. Iemand die van jongs af aan last heeft van hoofdpijn zal door de EMV vaker en heviger last kunnen krijgen van deze kwaal en dan geneigd zijn te zeggen dat dit niet door de EMV komt omdat zij immers hun hele leven al last hebben van hoofdpijn. Hierdoor wordt de bron van de klachten niet aangepakt en blijven deze aanhouden of nemen ze toe.