Mens en elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden beïnvloeden het welzijn en de gezondheid van de mens, elektrogevoelig of niet. Er ontstaan na verloop van tijd klachten en de organen functioneren niet meer naar behoren. Vooral complexe organen zoals de hersens hebben te lijden onder de EMV.

De mens (ook plant en dier) zendt hele kleine magnetische signalen uit. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een magnetisch veld als we denken rondom de hersenen. De wetenschap is er in geslaagd deze velden te meten. Verder functioneert ieder onderdeel in ons lichaam, tot de kleinste atomen en moleculen aan toe, op basis van subtiele elektromagnetische interacties. De onnatuurlijke EMV storen deze processen.

Bij dieren werkt het net zo. In onderzoek is aangetoond dat vogels zich oriënteren op het aardmagnetische veld. Dit doen ze vermoedelijk door middel van de stof magnetiet die ze bezitten. Waarschijnlijk oriënteren alle dieren zich middels het aardmagnetisch veld door het bezit van deze stof.

In een onderzoek met bijen, waar een hoogfrequente zender (als wifi en UMTS) bij hun korf werd geplaatst, bleek dat ze de korf niet meer konden terugvinden. Ze waren het oriëntatievermogen kwijt. Het was verstoord door de EMV. Gevolg hiervan was dat de bijen stierven en de koningin alleen achterbleef met de eitjes.

EMV is een nieuw fenomeen waar we mee te maken hebben. In de lange geschiedenis van de mens is EMV pas iets van de laatste twintig jaar. Destijds werden al de eerste klachten vernomen inzake de EMV, maar het was nog op kleine schaal, en het kwam vooral voor bij degenen die in de elektronicabranche werkten.

Sinds een jaar of tien is het hard gegaan met de toename van de EMV. Bijna iedereen in Nederland ging een mobiele telefoon gebruiken. Daar kwam bij dat het draadloze netwerk werd uitgevonden. Apparaten konden nu draadloos met elkaar verbonden worden en draadloos Internet werd een optie. De markten ontwikkelden steeds betere en snellere netwerken, 1G in 1980 naar 4G in 2014. Hierdoor werd het nu ook mogelijk om op je mobiele telefoon en later de smartphone te Internetten.

Razendsnel volgde de ontwikkelingen elkaar op en is een wereld zonder deze apparatuur al niet meer voor te stellen terwijl het een jaar of twintig geleden nog niet eens bestond.

Doordat dit allemaal in relatief korte tijd heeft plaatsgevonden en geleidelijk aan is toegenomen is er nooit serieus en kritisch gekeken of dit alles niet schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Normaal gesproken werken overheden volgens het “ voorzorgsprincipe” bij nieuwe ontwikkelingen. Is niet bewezen dat het gebruik van een techniek of product veilig is dan mag het niet op de markt komen. Bij elektromagnetische velden is dat helemaal niet toegepast. Het is gewoon op de markt gekomen zonder dat het voorzorgsprincipe is gehanteerd. En dat bij iets wat op zo’n grote schaal wordt blootgesteld aan de bevolking terwijl vele onderzoeken en ervaringen van burgers de schadelijkheid aantonen.