Home

Wat is elektrogevoeligheid?
Elektrogevoeligheid wordt ook wel ElektroHyperSensitiviteit [EHS] genoemd. Dit geeft aan dat iemand gevoelig is voor elektromagnetische velden (zoals rond zendmasten, mobiele telefoons en andere elektrische apparaten) en daar klachten van kan krijgen of er ziek van kan worden.

Hoeveel mensen hebben er last van?
Volgens een recente schatting is 3% van de Europese bevolking (tussen 19 en 81 jaar) gevoelig voor elektromagnetische velden. Verwacht wordt dat het aantal elektrogevoeligen in de toekomst fors kan oplopen wanneer de stralingsbelasting niet wordt teruggedrongen.

Wat is de oorzaak?
De elektromagnetische velden veroorzaken de klachten en de gevoeligheid bouwt zich langzaam op in het lichaam. De biologische oorzaak waarom de één gevoeliger is dan de ander is nog niet bekend. Sommigen zijn er tijdig bij en kunnen hun dagelijks leven met de nodige maatregelen nog redelijk indelen. Anderen kunnen zich niet meer in de omgeving van mobieltjes en elektronica begeven en leiden genoodzaakt een teruggetrokken bestaan.

Waar kan ik ervaringsverhalen vinden?
De korte documentaire “Leven met EHS” toont drie ervaringsverhalen:

Want to win a war? Join the resistance. They always win. -Milton Bearden, CIA