Wat is straling

De aarde en het heelal worden aangestuurd door een veld van natuurlijk elektromagnetische velden en golven. Op aarde leven we in een drie dimensionale wereld van materie (dieren, mensen, planten, de aarde, etc.) welke we kunnen waarnemen. Daarachter functioneert een vierde dimensionale werkelijkheid van de elektromagnetische principes welke het geheel aanstuurt.

Zonder deze velden zou er geen leven zijn. Mensen, dieren en planten kunnen door subtiele elektromagnetische stralingen ervoor zorgen dat energie zich kan verplaatsen en informatie kan worden overgebracht.

Deze velden zijn door ons zelf niet waar te nemen, met uitzondering van het zichtbare licht en warmte, welke ook op elektromagnetische manier werkt, denk aan de magnetron. Wel kunnen we deze velden meten.

Hoe deze elektromagnetische interacties werken is echter zeer complex en de wetenschap ontwikkelt zich nog op dat gebied. Maar u kunt zich wellicht voorstellen dat de onnatuurlijk EMV deze natuurlijke velden storen, zoals bijvoorbeeld ook een wekkerradio kan gaan storen doordat er een mobieltje bij in de buurt komt. Dit zijn twee onnatuurlijke EMV maar het principe is hetzelfde. Zo werkt het ook bij de mens, het natuurlijke veld wordt gestoord door EMV. Wanneer u twee magneten tegen elkaar houdt ontstaat er een krachtenveld. Stel dat er twee grote magneten aan beide kanten van het hoofd van een mens worden gehouden, ter hoogte van de slaap, dan is het wellicht begrijpelijk dat de hersens hierop reageren en dat u het krachtenveld “voelt”. Het stoort het magnetische veld van de hersens.

Zo werkt het ook in op de rest van ons lichaam en ontstaan er na verloop van tijd klachten en ziektes als gevolg van EMV. Sommigen merken dit direct op, anderen komen er pas achter nadat ze de velden een tijdje hebben gemeden en er zijn ook velen (waarschijnlijk veruit de grootste groep) die al jaren klachten hebben als vermoeidheid, depressies, migraine, concentratieproblemen en al die andere gevolgen van overbelasting door deze velden, zonder dat ze er erg in hebben waar dit door komt.

Op zich logisch, want de gevoeligheid bouwt zich op in het lichaam. Dat gaat heel geleidelijk en tegen de tijd dat de klachten zich ontwikkelen, omringen de EMV ons al zo lang, dat we er gewend aan zijn geraakt en dit het referentiekader is geworden. Het valt niet meer op. Net zoals iemand die altijd pijn heeft zich niet meer voor kan stellen hoe het is om zich normaal te voelen. Daarnaast zijn er bijna geen spontane mogelijkheden meer om voor langere tijd in een “schone” omgeving zonder te veel EMV te verblijven. Bijna overal worden we omgeven door mobiele telefoons, wifi, bluetooth, elektrische apparaten en andere bronnen van EMW.

Overigens zijn EMV niet altijd de oorzaak van de klachten maar een test (link naar Bent u zelfelektrogevoelig?) kan uitsluiten of deze het wel zijn.

Er zijn vele soorten straling. De krachtigste is ioniserende straling (radioactieve straling) welke levende cellen kunnen beschadigen. Daarna volgt het optische licht zoals UV licht/straling. Op elektrogevoeligheid.nl besteden we alleen aandacht aan de ziekmakende straling voor de mens, de elektromagnetische velden, welke een geringere energie inhoud hebben als de eerder genoemde stralingen.

Noot: op elektrogevoeligheid.nl wordt gesproken over straling en velden. Beide zijn een vorm van straling alleen is de term straling gereserveerd voor de energierijkere vorm, zoals radioactieve straling. Voor de minder energierijkere vorm, zoals bij de elektrische invloeden wordt gesproken over velden.