Koppijn en hartkloppingen van wifi

Bron: Omroep Zeeland

Dinsdag 11 juli 2017

Hoofdpijn, slaapproblemen, hartkloppingen, Dieneke Parlevliet uit Zierikzee had er last van en denkt dat dit kwam door elektromagnetische straling. “Zendmasten, smartphones, wifi en andere apparatuur maken me onrustig en vermoeid.”

ARVE Error:
ARVE Error: Invalid URL in url
Invalid URL in url
detect_provider_and_id_from_url method needs url.

“Ik kwam erachter in 2003, toen een oom naast me zat te bellen. Ik kreeg acuut hartkloppingen en voelde me heel druk worden. Door de jaren heen merkte ik dat deze onverklaarbare klachten toenamen als ik dicht in de buurt van zendmasten en veel wifi was.”

Stralingswerende muren

En dus heeft Dieneke Parlevliet allerlei aanpassingen gedaan om de straling in haar huis te minimaliseren. “Ik heb thuis geen wifi, maar internet uit een draadje. Ook maak ik gebruik van een speciale draadloze huistelefoon die vijf keer minder straling afgeeft. En in bepaalde muren is stralingswerend doek aangebracht. Je hebt namelijk ook te maken met buren die bijvoorbeeld wifi gebruiken.”

Het is de Zierikzeese gelukt om thuis een stralingsarme omgeving te creëren, maar ook buitenshuis vermijdt ze elektromagnetische straling zo veel mogelijk. “Tijdens een vergadering op mijn werk vraag ik aan collega’s of ze hun smartphone op vliegtuigstand willen zetten.”

Wetenschappelijk bewijs?

De vraag is of elektromagnetische straling echt de oorzaak is van de klachten. Dieneke Parlevliet is ervan overtuigd. “Er zijn wereldwijd wel achtduizend wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat al die straling slecht is voor ons. In Zweden is elektrogevoeligheid inmiddels een officieel erkende beroepsziekte. Ook in het Europees Parlement is er aandacht voor. Nederland loopt wat dat betreft achter.”

Een andere vraag is hoe het kan dat de één wel elektrogevoelig is en de ander niet. “Het lijkt erop dat sommige mensen een extra buffer hebben. Maar heel veel mensen hebben vage klachten waarvan ze niet wéten dat het door elektromagnetische straling komt. Pas als ze hun wekkerradio en mobiele telefoon van hun nachtkastje halen, merken ze dat ze veel beter slapen.”

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico’s bestaat tien jaar (foto: Omroep Zeeland)

Tien jaar Zeeuws Platform Stralingsrisico’s

In 2007 richtte Dieneke Parlevliet met een aantal anderen het Zeeuws Platform Stralingsrisico’s op. In het tienjarig bestaan heeft het Platform vooral bereikt dat stralingsgevaar meer aandacht en bekendheid heeft gekregen. Maar het werk is nog niet af. “In 2018 komt er een nieuwe Omgevingswet die meer verantwoordelijkheid bij gemeenten legt als het bijvoorbeeld om de plaatsing van zendmasten gaat. We willen dus met de Zeeuwse gemeenten om tafel om te kijken hoe we voor alle Zeeuwen een stralingsarme woonomgeving kunnen creëren. En natuurlijk willen we elektrogevoelige Zeeuwen blijven ondersteunen. ”

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft naar schatting drie procent van de bevolking last van elektrostress. Het energiesysteem van de mens reageert niet altijd goed op elektromagnetische velden van mobiele apparaten. Het menselijk lichaam bevat zelf ook elektromagnetische straling.